ŠRD Borut Gotovlje
Gotovlje 40, 3310 Žalec
Matična številka: 5119286
Davčna številka: 13614622
TRR: SI56 6100 0000 8595 711 (Delavska hranilnica)
E-pošta: info@srd-gotovlje.org

 

Novice | Osebna izkaznica | Sedanjost | Zgodovina | 1945-1990 1990- | Facebook |

Donatorji

Prostor za vas?


Reklama

OD OSAMOSVOJITVE

Od leta 1990 pa do leta 1996 je društvo žal bilo v zatonu. Objekt je bil dotrajan, (igrišče pred gostilno Novak, sedanje parkirišče) izklopila se je elektrika in tako so se ustavila tudi dogajanja na športnem področju. Otroci in mladina niso imeli več svojega prostora za "ŽOGOBRC" tako da je kar nekaj otrok če ne generacija, bila prikrajšana za otroštvo in dogajanje na športnem področju.
Tako se je porodila ideja da smo nekaj dolžni tudi sami narediti, za naše zanamce in mladost v kraju na športnem področju. Leta 1997 se je zbrala skupina pogumnih članov, ob kozarčku v poznih večernih urah, v domači gostilni Novak in si zadala na besedo, da bo treba nekaj narediti. Tako smo organizirali IZREDNI OBČNI ZBOR pričeli z urejevanjem nove dokumentacije, preimenovali društvo nazaj v "BORUT", in društvo je dobilo sedanjo podobo. Včlanili smo se v "Zvezo športnih društev Občine Žalec" ter navezali stike z vsemi za društva takrat pomembnimi uradi. Celoten projekt pri organizaciji in pridobivanju dokumentacije je vodil tedanji predsednik društva Božo Radić.

Kar kmalu so se začeli pogovori z KS, Šolo ter Občino. Po številnih usklajevanjih, smo poiskali takrat optimalno varianto za izgradnjo novega igrišča. Jeseni 1997 so se začeli konkretni pogovori za lokacijo zadaj šole in pričeli smo z pridobivanjem soglasij ter dokumentacije; LOKACIJSKKEGA IN GRADBENEGA DOVOLJENJA. Tako smo zgodaj spomladi leta1998 pričeli z gradnjo.
Z veliko volje, truda in dobro organizacijo je bil objekt v zelo kratkem času dokončan. Otvoritev je bila že 30.5.1998.
Sledila je gradnja spremljajočih objektov BRUNARICE in nekaj let pozneje še ODBOJKARSKEGA IGRIŠČA. Po dokončanju smo pridobili; UPORABNO DOVOLJENJE in naredili vris in vpis v ZK in kataster. Kompleks je v popolnosti zaživel. Uporabniki iz domačega kraja in širše so se z veseljem družili tekmovali in uporabljali igrišča. V dobrem desetletju ob maksimalni uporabnosti in izkoriščenosti, žal malo slabšem vzdrževanju, so igrišča in brunarica bila tako dotrajana da niso bila uporabna, niti varna za uporabo. Bila sta potrebna temeljite obnove. Tako kot leta 1997 so se jeseni 2012 ponovno zbrali starejši člani, skupaj z mlajšimi in se lotili obnove celotnega kompleksa.


Najprej smo prekrili dotrajano streho na brunarici, odstranili staro mrežo ter očistili okolico. V soglasju s sosedi porezali živice in odstranili drevje. Marca 2013 smo pričeli z postavitvijo nove mreže. Z veliko truda in vztrajnostjo smo opravili člani društva veliko število ur, obesili in povezali mrežo ter uredili okolico. Dela so bila dokončana konec meseca junija 2013, upamo za naslednjih nekaj desetletij.

V veselje vsem, najbolj pa otrokom in mladostnikom.


 

 

© 2008 ŠD Gotovlje