ŠRD Borut Gotovlje
Gotovlje 40, 3310 Žalec
Matična številka: 5119286
Davčna številka: 13614622
TRR: SI56 6100 0000 8595 711 (Delavska hranilnica)
E-pošta: info@srd-gotovlje.org

 

Novice | Osebna izkaznica | Sedanjost | Zgodovina | 1945-1990 1990- | Facebook |

Donatorji

Prostor za vas?
Reklama

Zgodovina

Društvo "BORUT" so ustanovili mladi Gotovljani davnega leta 1926, pretežno kmečki fantje in dijaki z namenom, da pridobijo klub za športne in kulturne dejavnosti. Ime "Borut" so si nadeli po karantanskem knezu Borutu (umrl okrog 749 l), prvem znanem slovenskem voditelju za Valukom. Društvo je skozi čas uspešno delovalo, predvsem na kulturnem in športnem področju ter ob sebi zbiralo večje število krajanov.

Člani pred drugo svetovno vojno

 

© 2008 ŠD Gotovlje